Schoolraad

De schoolraad zal advies geven aan en overleggen met het schoolbestuur over een aantal pedagogische aangelegenheden.
In deze schoolraad situeren wij het zwaartepunt van de formele inspraak op school.
We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokken actoren aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden.


Oudergeleding
Personeelsgeleding
Mevrouw Rosemary Newton
De heer Lieven Claeys
Mevrouw Anita Keppens
Mevrouw Ann Meskens
Mevrouw Katrien Derveaux
De heer Bart Cool
Mevrouw Daniëlle Raemdonck
De heer Bart van Nuffel
De heer Bart Staelens
Voorzitter
De heer Hans Verhelst
Seretaris