Inhoud

Taal

Wiskunde
Wereldoriëntatie
Frans
Godsdienst

 

Taal

 

lezen begrijpend lezen De moskee
lezen begrijpend lezen Een vreemd verhaal
lezen begrijpend lezen Harry Potter
lezen begrijpend lezen ijsbrekers
lezen begrijpend lezen sleutelwoorden,
verwijswoorden,
signaalwoorden
lezen zinnen ordenen Verhaaltje
lezen begrijpend lezen Vesalius
lezen begrijpend lezen Wie het laatst lacht
spelling oefeningen spelling afgeleide woorden
spelling oefeningen spelling au of ou
spelling oefeningen spelling de verleden tijd
spelling oefeningen spelling deelteken
bij voltooid deelwoord
spelling oefeningen spelling het voltooid deelwoord
spelling oefeningen spelling homoniemen
spelling oefeningen spelling spelling hoofdletters
en leestekens
spelling oefeningen spelling spelling:
meervouden op ie
spelling oefeningen spelling spelling: c, k, s, cc of t
spelling thema 12:
werkwoorden in de v.t.
thema 12: werkwoorden
in verleden tijd
spelling thema 12:
werkwoorden en pv.
thema 12:
werkwoorden en pv
spelling oefeningen spelling verkleinwoorden
spelling oefeningen spelling vreemde woorden
spelling oefeningen spelling werkwoordsspelling
spelling oefeningen spelling werkwoordsspelling 2
spelling oefeningen spelling zoek de fout 2
taalbeschouwing alfabetisch rangschikken alfabetisch rangschikken
taalbeschouwing woordsoorten benoem deze woorden
taalbeschouwing infinitief infinitief of niet
taalbeschouwing zinnen opbouwen maak een goede zin
taalbeschouwing zinnen opbouwen maak een goede zin
taalbeschouwing allerlei oefeningen en uitleg rond woorden, woordsoorten en zinnen oefeningen op werken
met zinnen
taalbeschouwing taalfouten taalfout 1
taalbeschouwing thema 11: bepalingen thema 11: bepalingen
taalbeschouwing thema 11: ww. gez.
en nw. gez.
thema 11: gezegde
taalbeschouwing thema 11: signaalwoorden thema 11:
signaalwoorden
taalbeschouwing thema 11: voorwerpen en bepalingen thema 11:
voorwerpen
en bepalingen
taalbeschouwing thema 12: gezegde thema 12: gezegde
taalbeschouwing thema 12: zinnen ontleden thema 12: ontleden
taalbeschouwing thema 12:
voorwerpen en bepalingen
thema 12: voorwerpen
en bepalingen
taalbeschouwing thema 12:
bijvoeglijk naamwoord
thema 12:
Bijvoeglijk naamwoord
taalbeschouwing thema 12:
z.n. en werkwoorden
thema 12:
zelfstandige naamwoorden
en werkwoorden
taalbeschouwing thema 12:
zinnen ontleden
thema 12:
zinnen ontleden
taalbeschouwing thema 14: vragende en mededelende zinnen thema 14: vragende
en mededelende zinnen
taalbeschouwing thema 15: onderwerp thema 15 : onderwerp
taalbeschouwing thema 16:
werkwoorden en ond.
thema 16 : werkwoorden
en onderwerp
taalbeschouwing thema 17:
voorwerpen en bepalingen
thema 17 : voorwerpen
en bepalingen
taalbeschouwing thema 2: het onderwerp thema 2: het onderwerp
taalbeschouwing thema 6: het voorwerp thema 6: voorwerpen
taalbeschouwing thema 7: zelfstandige naamwoorden thema 7: zelfstandige
naamwoorden
taalbeschouwing thema 7: soorten woorden thema 7:
soorten woorden
taalbeschouwing thema 9: afleidingen thema 9: afleidingen
taalbeschouwing thema 9: bepalingen thema 9: bepalingen
taalbeschouwing thema 9: persoonsvorm thema 9: persoonsvorm
taalbeschouwing thema 9: vraagwoorden thema 9: vraagwoorden
taalbeschouwing zinnen welk soort zin is het?
taalbeschouwing zinsdelen zinnen, zinsdelen,
woordsoorten
taalbeschouwing zinsdelen zinsdelen benoemen
taalbeschouwing voltooid deelwoord zoek
het voltooid deelwoord
taalbeschouwing bepalingen zoek de bepalingen
taalbeschouwing persoonsvorm zoek de pv
taalschat spreekwoorden Cryptische
spreekwoorden
taalschat samenstellingen Samenstellingen 1
taalschat samenstellingen Samenstellingen 2
taalschat thema 1: plechtig of gewoon taalgebruik thema 1: plechtig
of gewoon taalgebruik
taalschat thema 1: zegswijzen thema 1: zegswijzen
taalschat thema 11: kruiswoordraadsel thema 11:
kruiswoordraadsel
taalschat thema 12: rijmwoorden thema 12: rijmwoorden...
taalschat thema 15: woordsoorten thema 15 :
woordsoorten
taalschat thema 16:
kruiswoordraadsel filmtaal
thema 16 : filmtaal
taalschat thema 17:
spreekwoorden aanvullen
thema 17:
spreekwoorden aanvullen
taalschat thema 17:
spreekwoorden verklaren
thema 17:
spreekwoorden verklaren
taalschat thema 2: kruiswoordraadsel thema 2: woordjes
taalschat thema 3: kruiswoordraadsel over het milieu thema 3: natuurraadsel
taalschat thema 6: spreekwoorden thema 6:
spreekwoorden
taalschat thema 9: afleidingen en samenstellingen thema 9: afleidingen
en samenstellingen
taalschat thema 9: plechtig of gewoon taalgebruik thema 9: plechtig
of gewoon taalgebruik
taalschat thema 9: tegengestelde thema 9: tegengestelde
taalschat vergelijkingen Vergelijkingen
taalschat verzamelnamen Verzamelnamen
taalschat synoniemen Welk woord hoort er bij?
taalschat woordbetekenis Woordbetekenis
taalschat tegengestelden woordenschat:
tegengestelden
taalschat voorzetsel zoek het juiste voorzetsel
taalschat   Zoek de vrouw!
 

Wiskunde

 

bewerkingen hoofdrekenen met vogelpiek Barney
bewerkingen hoofrekenen, schatten, verhoudingen Blauwe Machine
bewerkingen cijferen cijferen
bewerkingen evenredigheid evenredigheid
bewerkingen spelen met de 4 bewerkingen getallenmachine
bewerkingen hoofdrekenen hoofdrekenen
bewerkingen hoofdrekenen hoofdrekenen 2
bewerkingen breuken in kaart
bewerkingen hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen kapotte rekenmachine
bewerkingen hoofdrekenen: vermenigvuldigen kikker
bewerkingen hoofdrekenen in alle richtingen magisch vierkant
bewerkingen quotiŽnt quotiŽnt schatten
bewerkingen hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen spel24
bewerkingen tafels tafelgetallen
bewerkingen hoofdrekenen: met beperkte cijfers en bewerkingen een gegeven getal benaderen toverboek
bewerkingen hoofdrekenen: 4 bewerkingen oefenen vallende sommen
bewerkingen verdelen verdelen
bewerkingen winst en verlies winst en verlies
getallenkennis breuken breuken ordenen
getallenkennis getallen gebroken getallen
getallenkennis getalpatronen gekhuis
getallenkennis decimale getallen getallen ordenen
getallenkennis getalpatronen Han's huis
getallenkennis kleurpatronen kettingrijgen
getallenkennis spelen met getallen kraak de code
getallenkennis deelbaarheid kraak de kluis
getallenkennis deelbaarheid lampenfabriek
getallenkennis percent - breuk - decimaal getal percent, breuk,
decimaal getal
getallenkennis Romeinse cijfers Romeinse cijfers
getallenkennis deelbaarheid door 60 taart
meetkunde figuren figuren
meetkunde ruimtelijk oriŽnteren: spelen met spiegels het zonnetje
in huis halen
meetkunde driehoeken kenmerken
van driehoeken
meetkunde plattegrond: varen met een boot koers
meetkunde lichamen lichamen
meetkunde lijnen,figuren lijnen en figuren
meetkunde richting mini-golf
meetkunde mozaÔeken maken met vlakke figuren mozaÔek
meetkunde bouwsels maken: driedimensioneel nabouwen
meetkunde robot laten stappen door graden op te geven robot
meetkunde ruimtelijke oriŽntatie: vaar je mee? schateiland
meetkunde spiegelingen spiegel
meetkunde vlakke figuren ster
meetkunde sterren tekenen sterren maken
meetkunde tegelpatronen tegels leggen
meetkunde vierhoeken vierhoeken
meetkunde patronen maken in driedimensionaal bewegend vlak vlakjes klikken
metend rekenen inhouds-, lengte-, oppervlakte- en volumematen allerlei maateenheden
metend rekenen gewichten ballon met gewichten
metend rekenen ruimtelijke oriŽntatie bouwen met blokken
metend rekenen ontwikkeling van ruimtefiguren bouwplaten
metend rekenen dingen verdelen eerlijk verdelen
metend rekenen wegen en gewichten fruitpuzzels
metend rekenen gemiddelde snelheid gemiddelde snelheid
metend rekenen allerlei leuke opdrachten bij de avonturier Gulliver Gulliver
metend rekenen ruimtefiguren: driedimensioneel bouwen huisjes bouwen
metend rekenen ruimtelijke oriŽntatie: ruimtefiguren huisjes draaien
metend rekenen inhoudsmaten inhoudsmaten
metend rekenen wegen en gewichten kippenpuzzels
metend rekenen ken jij de maateenheden? maten schatten
metend rekenen oppervlaktematen oppervlaktematen
metend rekenen schaalberekening schaalberekening
metend rekenen schatoefeningen schatten
metend rekenen tijdsmaten tijdsmaten
metend rekenen hoe werkt zonne-energie? zonne-energie
probleem-
oplossend denken
ongelijke verdeling ongelijke verdeling
varia gemengde oefeningen gemengde oefeningen 

Wereldoriëntatie

 

natuur diersoorten diersoorten
natuur kruiswoordraadsel over milieu milieu
natuur vogels van bij ons vogels van bij ons
natuur memory over de lente voorjaarsmemory
ruimte de planeten de planeten
ruimte galgje met woorden over de ruimte ruimte
ruimte weerselementen en hun meetinstrumenten weerinstrumenten
ruimte zonnequiz zonnequiz
tijd kruiswoordraadsel over Grieken en Romeinen Grieken en Romeinen
tijd Grieken en Romeinen quiz over Grieken
en Romeinen
tijd tijdlijn tijdlijn 2000 

Frans

 

schrijven en begrijpen de familie de familie
schrijven en begrijpen de kleuren de kleuren
schrijven en begrijpen dialoogje maken dialoogje maken
schrijven en begrijpen het tegengestelde het tegengestelde
schrijven en begrijpen spelletje over lichaamsdelen lichaamsdelen
schrijven en begrijpen memory over dieren memory omtrent dieren
schrijven en begrijpen meubels koppelen aan woord meubels
schrijven en begrijpen tellen tot 16 tellen tot 16
schrijven en begrijpen voorzetsels invullen voorzetsels
schrijven en begrijpen voorzetsels invullen voorzetsels
schrijven en begrijpen werkwoorden vertalen werkwoorden
schrijven en begrijpen zinnen ontkennen zinnen ontkennen
schrijven en begrijpen zinnen vertalen zinnen vertalen

 

Godsdienst

 

Kerstmis kerstversiering maken sterren maken
varia memoryspel met kersttekeningen kerstmemory
varia memoryspel met tekeningen rond Pasen PaasMemory